Droga gruntowa w Zielinie wyremontowana

08 stycznia 2021

W ramach Funduszu Sołeckiego, Sołectwo Zielin przeznaczyło środki finansowe w kwocie 17 220,00 zł. na remont drogi nr 282 w Zielinie. Prace wykonano na odcinku do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Zielin. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EJEK Andrzej Cymbalista z Mieszkowic. 

czytaj więcej