Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

24 marca 2020

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Mieszkowice w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne oraz różne odpady niebezpieczne.

czytaj więcej