Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” Koło Nr 1 w Gryfinie, ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn. : „Wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu gryfińskiego.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia organizowane w ramach projektu :

Lp. Rodzaj zajęć Miejsce realizacji zajęć
1. Hipoterapia Stare Czarnowo, Maciejowice
2. Zajęcia logopedyczne Gryfino, Moryń
3. Zajęcia rehabilitacyjne sportowe ogólnorozwojowe Gryfino
4. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej Gryfino
5. Zajęcia rehabilitacyjne terapeutyczno - uspołeczniające Gryfino
6. Zajęcia hydroterapeutyczne Gryfino

Realizator projektu nie zapewnia transportu oraz nie pokrywa kosztów transportu.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w lokalu „Senior Plus” w Gryfinie, przy ul. Wodnika 1.

Termin przyjmowania zgłoszeń : 12 lipca br., w godz. od 17.00 do 19.00.

Osoba do kontaktu:
Marzena Rengiewicz
tel.514 085 322

KARTA ZGŁOSZENIA BENEFICJENTA