Dziś jest: Czwartek 24 maja 2018, imieniny: Joanny i Zuzanny
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

« strona główna

Lokalny Program Rewitalizacji 2010 - 2016

data 07-03-2017

 Miło nam poinformować, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016  został oceniony pozytywnie. 11 stycznia 2011 roku Zarząd Województwa dokonał wyboru Lokalnych Programów Rewitalizacji, w ramach których realizowane będą projekty dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, poddziałanie 5.5.1: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Na złożone 24 Lokalne Programy Rewitalizacji, 18 uzyskało ocenę pozytywną. Wśród nich program Gminy Mieszkowice. Warto przypomnieć, ze Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mieszkowice przygotowany został przez pracowników Referatu Funduszy Unijnych i Promocji Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Prace nad planem trwały kilka miesięcy. Dzięki temu gmina zaoszczędziła środki finansowe w wysokości 25-50 tys zł. (tyle kosztowałoby przygotowanie dokumentu przez firmę zewnętrzną). Zaplanowane do realizacji zadania to m.in. rewitalizacja kamienic, murów obronnych, zagospodarowanie rynku wraz z przebudową schodów, przebudowa sieci wodociągowej oraz inwestycje zgłoszone przez wspólnoty mieszkaniowe: „Stokrotka”, „Dąbek”, „KLON”, „Bakałarz” i  Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Chojnie. Oczywiście nie oznacza to, że zadania zawarte w LPR dofinansowane będą automatycznie.  Zgodnie z podanym przez Zarząd Województwa harmonogramem, już w lutym br. ogłoszony zostanie konkurs na poddziałanie 5.5.1: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. W ramach tego konkursu podmioty objęte programem mają możliwość składania wniosków na realizację zadań w nim zawartych. Pozytywna ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji stwarza taką szansę naszej gminie i wyżej podanym podmiotom. Informacje o konkursie dostępne będą na str. www.rpo.wzp.pl. Więcej informacji dotyczących planowanych inwestycji znajdują się na str. www.mieszkowice.pl pod linkiem Lokalny Program Rewitalizacji.   

Burmistrz Mieszkowic zaprasza do składania propozycji do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 21.04.2010 r.

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mieszkowice zapraszamy wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne) do składania propozycji przedsięwzięć do zrealizowania w Centrum Miasta Mieszkowice, zmierzających do wyprowadzenia obszaru centrum miasta z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Proponowane zadania będą mogły zostać złożone o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, działanie 5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Propozycje należy składać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, Referat ds. Funduszy Unijnych i Promocji, pok.14. Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Ruchniak, tel. 914145-276.

Wyniki konsultacji w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 01.06.2010 r.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy zaproponowali projekty inwestycyjne, społeczne i kulturalne. Ponadto zainteresowani pozyskaniem środków z EFFR są wspólnoty mieszkaniowe: „Klon”, Dąbek”, „Stokrotka”, „Bakałarz” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Chojnie, którzy przedstawili swoje propozycje w wyznaczony terminie.. Wszystkie projekty uwzględniono w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2010-2016. Obecnie dokument został wysłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu uzyskania opinii czy konieczne jest przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Mieszkowice, dnia 03.07.2010r.                                                                                             GP.7638-I-2/2010


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Mieszkowic
 


Na podstawie art. 30, 39 ust.1  i 2, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3
 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.).


zawiadamiam


że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016”

Dokumentacja projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożona do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice , II piętro, pok. 22 w godzinach pracy Urzędu tj. pon - pt. w godz. 700 - 1500,

Zgodnie z art. 40 ww ustawy wnioski i uwagi do dokumentacji można składać
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa jest Burmistrz Mieszkowic


 
BURMISTRZ MIESZKOWICLokalny Program Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016

Matryce logiczne projektówKalendarz imprez

  Maj 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia