Dziś jest: Wtorek 17 lipca 2018, imieniny: Bogdana i Aleksego
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6

« strona główna

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

data 01-08-2017

Wójt Gminy Boleszkowice
ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice

I. KANDYDAT NA STANOWISKO POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

1) wykształcenie wyższe preferowane: pedagogiczne, humanistyczne, artystyczne, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury, itp.;
2) co najmniej 3 letni staż pracy;
3) posiadanie obywatelstwa polskiego;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

7) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nieposzlakowana opinia;

9) przedstawienie autorskiej koncepcji funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;
10) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w tym:

 1. funkcjonowania samorządowych instytucji kultury (znajomość ustawy o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych);
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. znajomość zagadnień i umiejętności w zakresie pozyskiwania i korzystania z zewnętrznych środków finansowych;
 4. prawo zamówień publicznych;
 5. kodeks pracy.

II. ZGŁOSZENIA (WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ) MUSZĄ ZAWIERAĆ:

1) list motywacyjny;

2) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w formie elektronicznej pod adresem www.bip.boleszkowice.pl w zakładce nabór, lub w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, w pokoju nr 6);

5) oświadczenie o niekaralności;

6) oświadczenie o stanie zdrowia;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

10) kserokopia dowodu osobistego;

11) pisemne opracowanie pod nazwą ,,Koncepcja funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki publicznej w Boleszkowicach”.

III. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE

Treść Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach oraz informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice (ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice).

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 95 760  61 24 Urząd Gminy Boleszkowice.

IV. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.09.2017 roku do godz. 13.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku Konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w przewidywanym terminie do dnia 25.09.2017r.

Wójt Gminy
Jan Krzywicki

 Kalendarz imprez

  Lipiec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia