Mury obronne z XIII-XIV w. zbudowane z głazów narzutowych, w górnej części z cegły; obecna długość 1.5 km, średnia wysokość 5-7 m. Zachowało się 14 czatowni łupinowych i 12 prostokątnych (w tym Baszta Prochowa z XIX w.). Przeważająca część murów i fortyfikacji jest zdewastowana. Wzdłuż murów prowadzi promenada.

TYPY MURÓW MIESZKOWICKICH

Pod względem konstrukcyjnym i materiałowym

TYP

ODCINEK

MATERIAŁ

KONSTRUKCJA

I

Południowo-wschodni ( od Baszty Prochowej do nieistniejącej Bramy Boleszkowickiej)

Kamień narzutowy, spojony zaprawą wapienną z okrzeskami. Pierwotnie było zwieńczenie ceglane gładkie.

Układ warstwowy ( co ok.90cm ).W obrębie muru były rozmieszczone co 22 m półkoliste czatownie ( 8 zachowanych ), a przy narożniku wschodnim czworoboczna baszta z przejściem dla pieszych. Mury nietynkowane, wzmocnione zewnętrznymi skarpami, z łukowatymi nadprożami w przyziemiu.

II

Południowy, zachodni i północno – zachodni odcinek od czatowni przy Bramie Boleszkowickiej do czatowni przy Bramie Moryńskiej.

 

Mury nietynkowane, wzmocnione zewnętrznymi ceglanymi skarpami, o trapezowatym przekroju, zwieńczone płasko. Część ceglana o wiązaniu wedyjskim. W zachodnim ciągu murów rozmieszczone półkoliste 2- kondygnacyjne czatownie (ob.9 obiektów), a w części północnej i przy Bramie Boleszkowickiej czatownie prostokątne, 3- kondygnacje ( 4 obiekty)

III

Północny i północno- wschodni odcinek od czatowni przy Bramie Moryńskiej do Baszty Prochowej.

Mur kamienny z ceglaną koroną. Kamień narzutowy i łamany, spojony ceglanym gruzem i okrzeskami.

Średnia wysokość 7-8 m, przekrój pionowy trapezowaty, korona o wiązaniu nieregularnym i wedyjskim, zwieńczona na płask. W obrębie tego odcinka muru zachowało się 8 czatowni ( pierwotnie 9) i Baszta Prochowa. Wszystkie czatownie 3 – kondygnacyjne, prostokątne, kamienno – ceglane.