Dziś jest: Sobota 26 maja 2018, imieniny: Filipa i Pauliny
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

« strona główna

Projekty zrealizowane

data 07-12-2012

Projekty zrealizowane w okresie programowania 2007- 2013

 

1. „Poprawa bazy społeczno-kulturalnej na obszarach wiejskich. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchlasie, Goszkowie, Kurzycku, Czelinie i remizy strażackiej w Kłosowie” – wartość zadania 574 304,15 zł, dof. 292 126,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

 

2. „Utworzenie punktów dostępu do Internetu w świetlicach wiejskich w Goszkowie i Kurzycku” – wartość zadania 33 115,41 zł, dof. 19 446,24 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.

 

3. „Remont szatni na stadionie wiejskim w Troszynie” wartość zadania 51 540,48 zł, dof. 31 335,66 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego” – wartość inwestycji 3 118 576,34 zł, dof. 1 821 322,28 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

5. „Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie – etap II” – wartość zadania 103 008,25 zł, dof. 55 243,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

6.Organizacja uroczystości forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegu pamięci narodowej „Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka” i wybuchu II wojny światowej w Starych Łysogórkach” – wartość zadania 18 265,47 zł, dof. 10 928,73 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów”.

 

7. „Turystyczne zagospodarowanie terenu przy pierwszym słupie granicznym w Czeline” – wartość inwestycji 672 409,20 zł, dof. 389 024,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

 

8. „Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie” – wartość zadania 277 229,72 zł, dof. 166 964,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

 

9.„Przygotowanie inscenizacji historycznej upamiętniającej wkopanie I Słupa Granicznego w Czelinie” – wartość zadania 45 000,00 zł, dof. 25 000,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.

 

10.„Promowanie uroczystości patriotycznych: rocznicy forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegu „XI Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka” i wybuchu II wojny światowej w Starych Łysogórkach” – wartość zadania 18 322,33 zł, dof. 12 830,50 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.

 

11.Budowa przyłącza wodociągowego i zakup toalet przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach” – wartość inwestycji 29 197,51 zł, dof. 16 057,48 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.

 

12.Remont budynku muzeum w Gozdowicach” – wartość zadania 320 932,75 zł, dof. 187 172,03 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

13.„Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach” – wartość zadania 780 951,00 zł, dof. 378 036,27 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Turystyka, Kultura i Rewitalizacja”,
Działanie 5.5 „Rewitalizacja”,

Poddziałanie 5.5.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”.

Zadanie obejmowało wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie klatek schodowych, remont elewacji na czterech budynkach położonych przy ul. Kościuszki 11, Dąbrowszczaków 11, Sienkiewicza 1 i 44 w Mieszkowicach.

 

14. Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i rurociągu przesyłowego Czelin-Kłosów” – wartość zadania 2 092 188,49 zł, dof. 990 964,01 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”,
Działanie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”.
 

15. „Polsko- niemieckie spotkania integracyjne. Razem Łatwiej”.

Wartość zadania- 38.310,43 zł, dofinansowanie- 32 563,87 zł. Program Współpracy Transgranicznej Europejska Współpraca Terytorialna Interreg IV A Fundusz Małych Projektów
 

16. „Polsko-niemieckie propagowanie zdrowego trybu życia poprzez Nordic Walking”

Wartość zadania- 22 375,12 zł, dofinansowanie- 19 018,85 zł . Program Współpracy Transgranicznej Europejska Współpraca Terytorialna Interreg IV A Fundusz Małych Projektów

 17. „Polsko – niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym”

Projekt realizowany w terminie 19.09.2012 r. – 15.02.2013 r.  dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania. Całkowity koszt zadania – 8 560,62  zł, dofinansowanie 7 274,81 zł
 

 18.  „Nordic Walking aktywny sposób na zdrowie”

Projekt realizowany w terminie 01.06.2013 r. – 30.11.2013 r dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania). Wartość projektu 13 707,58 zł , dofinansowanie – 11 648,70 zł.
W ramach projektu wytyczona została 6,5 km trasa do uprawiania Nordic Walking, wykonano folder promocyjny zawierający m.in. informacje o trasach nornic oraz gadżety promocyjne. Zorganizowano przemarsz oraz wyjazd do Barlinka na zawody Nordic Walking „ Wielka siódemka Barlinecka”.
 

19.„Polsko – niemiecka konferencja naukowa. Nadodrzańskie spotkania z historią”

Projekt realizowany w terminie 14.01.2013 r. – 02.06.2013 r.  dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania). Całkowity koszt zadania – 22 231,60  zł, dofinansowanie 18 369,58 zł
 

20. „Polsko – niemiecka konferencja naukowa. Nadodrzańskie spotkania z historią - 2014”

Projekt realizowany w terminie 01.04.2014 r. – 26.06.2014 r. dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).Wartość całkowita- 45 514,92 zł, dofinansowanie – 38 687,68 zł.
 

21. „Polsko – niemieckie spotkania na szlaku”

Projekt realizowany w terminie 01.04.2014 r. – 30.06.2014r.  i  dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).Wartość całkowita- 9 974,20 zł, dofinansowanie 8 477,07 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Zatoni Dolnej - Dolina Miłości przemarsz na kijkach po parku, oraz rajd rowerowy Mieszkowice- Gustebieser Looose – Altretz. Zakupiono gadżety promocyjne dla uczestników projektu.


22. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Łysogórki” – wartość zadania 788 430,64 zł, dof. 449 040,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

23.„Organizacja 69 rocznicy forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach oraz 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Cmentarzu Wojennym w miejscowości Stare Łysogórki” – całkowity koszt operacji 27 524,05 zł, dof. 18 657,36 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.

 

24.Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w małą architekturę  w Starych Łysogórkach” – całkowity koszt zadania 60 434,07 zł, dof. 39 306,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

25. „Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” – wartość całkowita zadania 3 352 832,21 zł, dof. 1 438 652,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

26. „Promowanie gminy Mieszkowice poprzez organizację dożynek w Troszynie” – całkowity koszt 16 711,15 zł, dof. 11 734,40 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.

 

27. „Wyposażenie świetlicy i biblioteki w Troszynie oraz doposażenie muzeum w Gozdowicach” - wartość zadania - 97 276,21 zł, dofinansowanie – 63 269,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 4 – LEADER,
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.Kalendarz imprez

  Maj 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia