Dziś jest: Czwartek 19 lipca 2018, imieniny: Wincentego i Wodzisława
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

« strona główna

WYPRAWKA SZKOLNA - DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

data 16-06-2011

WYPRAWKA SZKOLNA – DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Dnia 25 maja 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników tzw. „Wyprawka Szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dochodem umożliwiającym ubieganie się o pomoc dla ucznia jest dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 351,00 zł netto oraz, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania itp.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciele, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ) składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 w terminie do 31 sierpnia 2011 r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,

d) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku z innych źródeł niż wymienione w  pkt. a – d

e) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości gospodarstwa rolnego,

f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,

g) kserokopia  decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,

h) kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (art. 3 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w §2 ust.2, do wniosku- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu( faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) , do wysokości :

- 180 zł. – dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie klas I-III

- 325 zł  - dla ucznia klasy III gimnazjum oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie klasy I-III gimnazjum

- 210 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie klas IV-VI szkoły podstawowej

- 315 zł – dla ucznia widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej

- 390 zł - dla ucznia widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującego kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej.

Załącznik do pobrania:

Wyprawka - wniosek:  kliknij tutajKalendarz imprez

  Lipiec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia