Ogłoszenie nr 554718-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieszkowicach : Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP MIESZKOWICE

Termin składania ofert do dnia 09 lipca 2020, godzina: 10:00

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 oferta
Zał. nr 2 oświadczenia wykonawcy
Zał. nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 4 wzór umowy
Zał. nr 5 zobowiązania podmiotu trzeciego
Zał. nr 6 grupa kapitałowa
Zał. nr 7 lista podmiotów grupy kapitałowej
Zał. nr 8 oświadczenie podwykonawcy
Zał. nr 9 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 10 wykaz dostaw
Zał. nr 11 oświadczenie RODO
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

 

Stary wysłużony wóz gaśniczy IVECO MAGIRUS (rok prod. 1980, pojemność zbiornika na wodę 1600 litrów)