Na podstawie § 21 ust 1 załącznika Nr 2 do uchwały XXII/l 92/2017 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka, zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Kamionka w celu wyboru organów sołectwa, które odbędzie się 03.08.2020 r. godz. 16.00, - II termin 03.08.2020 r. godz. 16.15, w świetlicy wiejskiej

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Kamionka