Pan Sławomir Chodyniecki

Serdecznie dziękuje !!!

 

Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie, Troszynie, Mieszkowicach i Zielinie za sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczej podczas pożaru, który wystąpił na polu w dniu 27.07.2020 o godzinie 22.00 (Paliło się pole za Troszynem w kierunku Smolnicy).

Serdecznie Dziękuję
Sławomir Chodyniecki