Po 42 latach pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, na emeryturę odszedł Pan Kazimierz Trochim.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i całokształt pracy zawodowej. Życzymy Panu Kazimierzowi zdrowia, zadowolenia z życia osobistego oraz wielu powodów do radości.