W ramach programu „Społecznik 2019 – 2021 Program Marszałkowski” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Goszkowie zrealizowało projekt pn: „Nasza mała ojczyzna pięknieje”.

Celem projektu była integracja mieszkańców wsi Goszków (w tym osób wykluczonych społecznie) wraz z osobami niepełnosprawnymi poprzez wspólne sadzenie krzewów, kwiatów, drzewek ozdobnych. Poprzez realizację projektu mieszkańcy wsi oraz osoby niepełnosprawne mieli okazję zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej i stworzyć  miejsca do spędzania czasu wolnego dla siebie jak również dla osób odwiedzających Goszków. Nasadzenia obejmowały teren przy Kościele, obręb Krzyży oraz teren Warsztatów Terapii Zajęciowej.