• Czelin: tu znajduje się obelisk symbolizujący słup graniczny wkopany 27 lutego 1945 roku przez żołnierzy 6.Samodzielnego Batalionu Pontonowo Mostowego Wojska Polskiego.
  • Gozdowice: miejscowość, od której w 1945r. rozpoczęło się forsowanie Odry. Wydarzenia wojenne upamiętnia muzeum, kamienna ściana z mapą przedstawiającą szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego, Pomnik sapera, miejsce widokowe na dolinę Odry, gdzie podczas forsowania Odry znajdował się punkt obserwacyjny II Pułku Artylerii oraz punkt dowodzenia.
  • Stare Łysogórki: wojenną przeprawę pontonowo-mostową upamiętnia głaz z kotwicą i tablica.
  • Cmentarz Wojenny w Siekierkach: blisko 2000 żołnierskich mogił, nad którymi góruje pomnik dłuta Sławomira Lewińskiego. Przy cmentarzu znajduje się muzeum wojskowe.