Dziś jest: Piątek 22 czerwca 2018, imieniny: Pauliny i Flawiusza
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

strona główna »

Regulamin porządkowy dla zwiedzających

Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach

 

Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, zwane dalej „Muzeum”, działa na podstawie Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach, Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz.24 z 1997 r. z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 25 października 19991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 114, poz. 493 z 1991 r. z pózn. zm.).

§ 1. Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach, jest samorządową instytucją kultury, (utworzoną na podstawie uchwały
nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.05.2015 r.). Siedzibą Muzeum jest miasto Mieszkowice w budynku przy ul. Chopina 1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 2. Celem muzeum jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów w zakresie tematyki związanej z przeszłością i dziedzictwem historycznym, kulturowym, przyrodniczym ziemi mieszkowickiej ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń końca II Wojny Światowej związanej bezpośrednio z Rejonem Pamięci Narodowej: Czelin – Gozdowice – Stare Łysogórki – Siekierki – Cedynia.

§ 3. Zbiory muzealne mieszczą się w dwóch oddziałach muzealnych w: Gozdowicach oraz Starych Łysogórkach.

§ 4. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających:

Godziny otwarcia

Oddział w Gozdowicach

Wtorek-Piątek 09:30 - 16:00

Sobota-Niedziela 10:00 - 17:00

Oddział w Starych Łysogórkach

Wtorek-Piątek 09:30 - 16:00

Sobota-Niedziela 10:00 - 17:00

 

W inne dni oraz godziny tylko po uprzednim zgłoszeniu (91466939/914145210, email muzuem.gozdowice@interia.pl)

§ 5. Ekspozycję Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej („Muzeum”) można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

§ 6. Dyżurujący pracownik muzeum obsługuje zwiedzających na ich życzenie i przekazuje informacje dotyczące wystawionych muzealiów.

§ 7. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone.

§ 8. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem maila: muzeum.gozdowice@interia.pl lub telefonicznie- 91466939/914145210. Istnieje możliwość wynajęcia przewodnika do zwiedzania Rejonu Pamięci Narodowej - koszt 50 zł godzina.

§ 9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania a jeżeli rezerwacji dokonano
w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.

§ 10. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
1) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: muzuem.gozdowice@interia.pl
2) telefonicznie -  91466939/914145210

§ 11. Grupy zorganizowane, osoby dorosłe i młodzież szkolna może zamówić, za odpłatnością grę muzealną oraz lekcje muzealne. Zamówienie należy składać z wyprzedzeniem 7 dniowym .

§ 12. Grupy zorganizowane liczące ponad 30 osób mogą być dzielone na mniejsze w kolejności ustalonej przez pracownika muzeum.

§ 13. W czasie pobytu w muzeum grup zorganizowanych, czynności opiekuńcze i porządkowe sprawują nad nimi opiekunowie tych grup lub kierownik wycieczki.

§ 14. Przed rozpoczęciem zwiedzania, wierzchnie okrycie, torby, plecaki należy, pozostawić
w miejscu wskazanym przez pracownika muzeum.

§ 15. Podczas zwiedzania należy zachować ciszę, nie dotykać eksponatów, ani szklanych gablot; dostosować się poleceń pracownika muzeum.

§ 16. Zabrania się wprowadzania na teren Muzeum zwierząt za wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych.

§ 17. W muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania lodów i innych produktów.
Wstęp do muzeum osobą nietrzeźwym jest zabroniony.

§ 18. Osoby dorosłe, grupy zorganizowane mogą dokonywać wpisów do księgi pamiątkowej. Prosi się o niezamieszczanie rysunków i innych symboli.

§ 19. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia statywu oraz wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko
i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

§ 20. Ceny biletów dla osób zwiedzających :

 Ceny Biletów oddział – Gozdowice

Normalny

5 zł

Ulgowy 

3 zł

Grupowy powyżej 10 osób

3 zł

Lekcje Muzealne

3 zł

     Ceny Biletów oddział - Stare Łysogórki

Normalny

5 zł

Ulgowy 

3 zł

Grupowy powyżej 10 osób

3 zł

 

 

Cena biletu wspólnego dla dwóch oddziałów

Normalny

7 zł

Ulgowy 

5 zł

Grupowy powyżej 10 osób

5 zł

 

§ 21 Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach, przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:


1) osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305);

5) dzieci do lat 7

Rozporządzenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 czerwca 2008 r.
W sprawie określa grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

§ 22 Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub

zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
2) legitymacje emeryta – rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w §1 pkt 3  § w pkt 2
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 2 pkt 1;
6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
7) legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
8) Karta Polaka;
9) Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755),
10) dokumenty potwierdzające wiek;
11) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Rozporządzenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 czerwca 2008 r.
W sprawie określa grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

§ 23 Zasady zwiedzania Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w dni bezpłatne:

1)  Czwartek jest dniem bezpłatnym od opłat za zwiedzanie
2) Zwiedzający ma prawo zwiedzić bezpłatnie wystawę stałą. W tym dniu nie przeprowadza się zajęć edukacyjnych. Na prośbę grup zorganizowanych można przeprowadzić zajęcia edukacyjne po wniesieniu opłat.

 Kalendarz imprez

  Czerwiec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia